Jens logo mobil

Film Tributes

...en show som ryms väl inom galafestens ramar där vi hyllar div. filmer och karaktärer som tex; James Bond, Mama Mia, Moulain Rouge, Austin Powers, m fl. Underhållande värdiga nummer som med fördel kan kombineras med prisutdelningar/awards el dyl.