Jens logo mobil

International Dinner Show

... ett showkoncept för det sällskap som söker en internationell prägel på tillställningen. Innehållet i showen kan styras efter önskemål, men som exempel nummer som; "Motown- & Movie-Classics" och "Queen of the night" bl a. Underhållande värdiga nummer som med fördel kan kombineras med prisutdelningar/awards el dyl.