Jens logo mobil

Körslag

Vi kan verkligen rekommendera denna aktivitet till de lek- & tävlingssugna sällskapen, små som stora! Aktiviteten genomförs och drivs av professionella artister/coacher. Innan middagen delas sällskapet in i grupper där varje grupp får sin egen coach/körledare. Sedan följer repetitionen (1-2 tim) i form av körsång & enklare koreografi. Själva körslaget framförs lite senare under middagen där lagen underhåller varandra med sina nummer. Det behöver inte koras en vinnare. Ibland kan det lämpa sig bättre att se det hela som en show istället för att tävla. Det är helt upp till önskemål & situation. Körslaget kan göras på olika teman, t.ex. rock, 80-tal, disco, schlager, osv... Man kan blanda teman eller så har man ett genomgående tema för alla team. Med fördel kan man addera till stylister, kläder & rekvisita som stärker helhetsupplevelsen. Möjligheterna är många!