Jens logo mobil

Tillbaka till 70-talet

Tillbaka till 70-talet bjuder på tillbakablickar och en hel del humor utlovas. Musikvalen och infallsvinklarna är varierade; bl a på ”schlager vi minns”, en ABBA- hyllning och ”Lasse Bergslagen som minns sitt 70-tal”. Finalen toppas såklart med 70-talsdisco!